Wallenberglaboratoriet, Malmö

Byggnaden är uppförd av prefabricerade betongelement och efterspända bjälklag, vilket medgav stora spännvidder och flexibilitet. Utvändigt är byggnaden kladd i rött och gult tegel. Sjukhusets äldsta byggnader var också randiga, byggda av likadant rött och gult tegel.
Det kraftiga entrépartiet var tänkt att så småningombli övervuxet av vildvin (liksom de gamla sjukhusbyggnaderna). Men vildvinet togs bort så fort det nått en trevlig höjd.

Labbrummen är ljusa och trivsamma. Överallt går det att öppna ett fönster. (Utom i speciallabben med övertryck)

 

Biblioteket ligger på översta våningen. Hyllorna gjordes av svart plåt.

Biblioteketstrapppan.