PRINCIPER

Arkitekturen är den för mig främsta konstarten. Den engagerar alla våra sinnen; syn, lukt, hörsel och känsel.
Arkitektur är den enda konstart, som kan uppsluka oss i ordets sanna mening. Den påverkar inte minst vårt undermedvetna.
Arkitektur är svårt. Som all konst kräver den ett engagemang för att bli förstådd. Ljus och rymd är viktiga element, subtila och komplicerade att behärska.
Oftast är den enkla lösningen vackrast och samtidigt svårast att uppnå.

Jag har alltid eftersträvat sunda, ekologiska principer; samtidigt som jag varit öppen för nya tekniska lösningar.
Men en byggnad är ingen maskin. Välbefinnande och trivsel är svårt att mäta och kvantifiera. Att ett rum året runt håller 21,5 grader gör det inte behagligare att vistas i. Kontakten med naturen är viktig, det ska gå att öppna ett fönster och släppa in frisk luft och ljud utifrån!

Jag gillar:

– Dagsljus.
– Tunga stommar målade med färger som släpper igenom fukt och värme. Det ger ett behagligt inneklimat.
– Vackert proportionerade rum med spännande ljusöppningar.
– Enkelhet och kvalitet, en nog så svår kombination.

Jag ogillar:

– Tonade fönster som gör livet utanför grått, allra värst är treglasrutor som dessutom ger konstiga, onaturliga reflektioner.
– Lågfrekvent buller från luftkonditioneringsaggregat, som transporterar runt torr och smutsig luft  i långa, dammiga kanaler.
– Plastfärger