Villa Ursing, Lund

Villa Ursing byggdes 1978 efter principerna för passiv solenergi. Huset är slutet på norrsidan, men har stora fösnterytor mot söder; så stora att byggnaden först inte fick byggnadslov eftersom de stora fönsterytorna stred mot bestämmelserna. Först efter en primitiv datorberäkning utförd av Byggnadsstyrelsen beviljades huset bygglov. Det visade sig vara mycket energisnålare än ett hus med ”normalfördelad” fönsteryta vid den tiden.

Den grunda långsmala poolen reflekterar ljuset in i huset på ett livfullt, vackert sätt. Fasadens asymmetri motiveras av gårdsfasaden till vänster.

Invändigt är tak och väggar målade i samma kalklasyr. Den tunga stommen bevarar överskottsvärmen och bidrar till ett behagligt inneklimat.