Kontorshus för Intentia

Byggnaden har samma röda tegel, murat med samma vita bruk, som de gamla fabriksbyggnaderna på Kockumsområdet. De utskjutande takpartierna är en hälsning till Ribersborgshusen på andra sidan viken.

Huset är byggt av prefabricerade betongelement, utvändigt klädda med tegel. Längst upp i glasöverbyggnaden finns ett pentry, gemensamt för  huset och ännu högre upp ligger en bastu med en fanastisk utsikt över sta’n.

Sättet att använda teglet visar att det inte bär huset, som är ett betonghus.

Idag har inte huset samma imposanta karaktär i slutet på avenyn upp mot Västra hamnen. En helt annan, mycket högre byggnad dominerar bilden!