Bostadshus, Västergatan 16, Malmö

Huset har blivit kallat för Malmös första postmodernistiska byggnad. Det må vara en sanning med modifikation, men huset varbyggt som en protest mot modernismen, som vid den här tiden hade urartat; de flesta nybyggda husen saknade förankring i sin omgivning. En kritiker skrev att Västergatan 16 såg ut som omdet alltid stått där, trots att byggnaden var omisskännligt ny.

Det var det dittills största huset i Sverige byggt efter principerna för passiv solenergi. Hela söderfasaen är av glas. Invändigt är huset putsat och målat ded kalkfärg, som tillåter fri passage för fukt och värme. Huset har ett mycket behagligt inneklimat samtidigt som det är mycket energisnålt.

Gårssidan är mindre insmickrande än gatufasaden. Den putsade fasaden har proportioner som påminner om den ursprungliga modernismens. Glasfasaden är typisk för den sena modernismens glasfasader, dock mera omsorgsfullt proportionerad.

Gårdhuset i 2,5 plan. Bottenvåningen blev en perfekt konstnärsateljé med sitt stora norrfönster.