Dragörkajen, Malmö


Byggnaden till vänster föreställer Dragörkajens kontorshus och den ligger idag under FULLBORDAT.
Vi gjorde en skiss för resten av Dragörkajen, men Byggnadsnämndens planchef ogillade höga byggnader på tomten. Lite konstigt eftersom Limhamns miljöförening älskade huset, som de döpt till Spiran.
De tolv husen längs kajkanten var småskaliga och rikt varierade. De skulle ritas av olika arkitekter och associera till hoddorna, som ju kan se ut ungefär hur som helst.

Istället blev det JM och Stena, som fick köpa kajen och bygga husen. De knyckte min detaljplan, men gjorde allt grövre och högre. Av de 12 udda husen blev det sex identiska parhus,  helt utan anknytning till den småskaliga miljön på platsen. Det gillades av Byggnadsnämnden, men Miljöföreningen protesterade vilt…
Så kan det gå!


Perspektiven är gjorda av arkitekt Andreas Svensson, som jobbade på kontoret när projektet växte fram. Han hade en stor del i utformningen!

Den lilla pappmodellen är gjord av arkitekt Anders Holst; han var ett utomordentligt bra bollplank i början av planskissandet.